Nieuws

Massage herstelt spier ook van binnenuit Een korte massage
Voor de eerste keer
Walk your talk
Wetenschappelijk bewezen: Massage maakt je gezonder

AD 17 maart 2008, het wonder van aanraking

AD 17 maart 2008: Oxytocine is een stofje dat ons lichaam aanmaakt o.a. door hechte relaties en aanraking (bv bij massages). Oxytocine helpt het lichaam tegen depressies en zorgt voor welbehagen, rust en herstel. Dit onderzoek, gedaan door de Zweedse arts Kerstin Uvnas Moberg, toont aan dat massage niet alleen een lichamelijk nut heeft maar ook zeker de geest gezond helpt te houden.

Helder denken

Onderzoek naar stress op het werk

Het Touch Research Institute van de Universiteit van Miami, heeft als onderdeel van een studie naar stress op de werkvloer een groep medewerkers gevolgd die twee keer per week een stoelmassage van 15 minuten op de werkplek kregen. Na een maand kwamen de onderzoekers tot de volgende conclusie:

De deelnemers voelden zich minder vermoeid en gespannen en waren van mening helderder te kunnen denken. Voor het oplossen van wiskundige problemen hadden de deelnemers de helft minder tijd nodig dan normaal; de gebruikelijke foutenlast bleek bovendien met 50% te zijn gereduceerd.

EEG onderzoek toonde aan dat de hersenactiviteit bij de deelnemers aanzienlijk was toegenomen; met andere woorden: de werknemers reageerden alerter dan aan het begin van de behandeling.

Bron: Touch Therapy Institute van de Universiteit van Miami
Publicatie: International Journal of Neuroscience (1996)

Artikel De Zaak juni 2002

Stoelmassage is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor uw werknemer. Maar ook voor u als werkgever heeft het z’n voordelen. De drukpuntmassage bevordert namelijk de lichamelijke conditie van de werknemer en voorkomt aan het werk gerelateerde stress of RSI. Bovendien is de massage aftrekbaar van de belasting.
Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 moet u een zo goed mogelijk arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid voeren. U kunt een ARBO-plan opstellen, waarvan de stoelmassage in redelijkheid deel uitmaakt, met het oog op het verkleinen van de kans op beroepsziekten als stress, burn-out of RSI. Als bepaalde werknemers vanwege hun werk stoelmassage nodig hebben is er sprake van een ‘vrije ARBO-verstrekking’.

De stoelmassage is aftrekbaar van de loonbelasting, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
* u heeft een ARBO-plan
* de stoelmassage maakt daar in redelijkheid deel van uit
* de stoelmassage vindt plaats tijdens werktijd
* de werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd
* er is geen sprake van een aanmerkelijke privé-besparing van de werknemer

Als niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, behoren de kosten van de stoelmassage tot het loon (eventueel verminderd met een werknemersbijdrage).Geschreven op basis van het besluit van Wouter Bos, ARBO-verstrekkingen en stoelmassage,
21 december 2001, nr. CPP2001/1450M art. 6
letterlijk citaat uit dit besluit:

Een ARBO-plan is overigens meer dan het de werknemer alleen maar de gelegenheid bieden van stoelmassage. Voorop staan het door de werkgever zorgen voor een goede werkplek, het geven van goede voorlichting over de noodzaak van het voorkomen van beroepsziekten en het aan de werknemer bieden van voldoende rustmogelijkheden. Uit een dergelijk plan kan logischerwijs voortvloeien dat bij bepaalde werknemers vanwege hun werk stoelmassage nodig, althans gewenst is. Ten opzichte van die werknemers heeft de werkgever vervolgens in feite een arbeidsrechtelijke verplichting tot het verstrekken van stoelmassage.

Effectieve massage
Wilt u ook gezonde en tevreden werknemers?